Hakkımızda

Ekoloji Meclisi;

 • Doğayı, tüm canlıları ve bu canlıların yaşam alanlarını korumak için mücadele eden birey ve kurumlar arasında bir koordinasyon oluşturarak; ekosistem içerisinde yer alan tüm canlıların eşit, ekolojik ve dayanışmacı bir yaşam tarzının inşasına katkıda bulunmayı amaçlar.
 • Ekolojik bütünlüğü korumak için yürütülen mücadelelerin gelişimine katkı vermenin yanı sıra, doğayla uyumlu bir yaşam biçiminin oluşması için projeler oluşturur.
 • Tüm canlıların haklarını korumak ve bu hakların güvence altına alınmasını sağlamak, var olan hakların uygulanması, geliştirilmesi ve hak ihlallerinin engellenmesi için tüm canlılara ve ekosisteme yönelik saldırılara karşı her türlü mücadeleyi yaygınlaştırmak için çaba harcar.
 • Tüm canlı türleri ve doğa için büyük bir tehdit unsuru olan (kapitalizmin yarattığı) ekosoykırımın önlenmesi için “karşı” kültürün üretilmesini ve bu konudaki çaba ve etkinlikleri destekler.
 • Odağında sadece insan menfaatini barındıran davranışları, uygulamaları ve politikaları reddeder.
 • Tüm canlıların yaşam haklarını koruyarak, kendi doğalarına uygun bir yaşamın üretilmesini savunur. Her bireyin kendi kültürüyle, kendine özgü düşünce yapısıyla, özgür bir şekilde yaşayabilmesi gerektiğine inanır.
 • Bireysel farklılıkların ve özgürlüklerin bastırılması ya da ekonomik sömürünün sürdürülmesini sağlamak için kurulan ve sürdürülen tüm dayatmacı yapılara karşı çıkar.
 • İnsanın insan ve doğa üzerindeki sömürüsüne karşı özgürleştirici politikalar geliştirir.
 • Bütün canlıların yaşam hakkını eşit olarak savunur. Hakların temelinde bir “yaşamın öznesi olma”, yani basit duygular ve güdüler silsilesinin ötesinde, yaşanacak bir hayatı olan bir varlık olmayı görür.
 • Farklılıklardan kaynaklı her türlü ayrımcılığa karşıdır. Bütün canlı türlerinin hiçbir ayrım gözetilmeksizin yaşaması; ezilen her canlının sahip olduğu hakları elde etmesi için mücadele eder.
 • Kapitalizmin getirdiği işsizlik bunalımı ve zorunlu çalışma kıskacına hapsedilmeye, insan emeğinin satılabilir bir şey haline gelmesini, insanın hayatını kazanmak uğruna hayatını kaybetmesini ve bedenin metalaştırılmasını kabul etmez, bu alanda mücadele eden kurumları destekler.